privacy policy

 

Prin prezenta Politica de confidentialitate privind Protectia Datelor cu Caracter personal ( in continuare PPCDP), ACTIVE RESURSE COMPANY SRL informeaza persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colecteaza și le proceseaza, scopurile prelucrării,temeiul prelucrarii, drepturile de care beneficiază, ofera datele de contact pentru nelamuriri si exercitarea drepturilor. Data : 23.07.2018

PREZENTARE OPERATOR –  ACTIVE RESURSE COMPANY SRL

ACTIVE RESURSE COMPANY SRL este societate cu sediul social în Ploiești, str. Marasesti, nr. 19, etaj 2, ap.4,  cu număr de ordine în Registrul Comerțului J29/ 2431/2005 și cod unic de înregistrare RO 18158950 . Domeniul principal de activitate  conform cod CAEN 7810-Agentie plasare forta de munca. ACTIVE RESURSE COMPANY este operator de date cu caracter personal.

DATE PRELUCRATE

Societatea noastră va prelucra  date cu caracter personal de tipul:

 • numele şi prenumele
 • cod numeric personal
 • seria si numarul cartii de identitate si a pasaportului
 • telefon/fax
 • adresa sau reşedinţa
 • starea civila
 • starea sanatatii
 • formare profesionala-diplome-studii
 • date din permisul de conducere
 • locul de munca
 • profesie
 • cazier judiciar
 • adresa de e-mail
 • semnatura
 • fotografie
 • date bancare
 • situatii financiare
 • si orice alte date solicitate de organele abilitate si de specificul activitatiilor societatii.

 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • În scop de marketing, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite oferte de lucru, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.
 • În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate. Vă vom contacta ori de câte ori vom considera că un loc de muncă oferit de către un terț angajator se potrivește calităților dumneavoastră profesionale și vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv cele conținute în CV-ul/scrisoarea dumneavoastra,diplomelor /certificatelor dumneavoastra de studii respectivului terț angajator. În cazul în care reprezentați un angajator vă vom contacta ori de câte ori considerăm că avem un candidat apt să ocupe o poziție în cadrul societății angajatoare. Vor exista situații în care vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal persoanelor care ar putea opta pentru un post în cadrul societății angajatoare.
 • În scopul încheierii și executării contractelor, Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date cu character personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a va putea oferii serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.
 • În scopul îndeplinirii unor obligații legale, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscal sau alte autoritati similar( EX:ITM, AJOFM etc).

 

 

PROCESAREA PRIN FORMULARELE DIN PAGINILE “ LUCREAZA CU NOI”, “ LOCURI DE MUNCA VACANTE “ CONTACTEAZA-NE” ALE SITE-ULUI

ACTIVE RESURSE COMPANY SRL va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-uluI www.activeresurse.ro si www.activeresurse.com , înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de confidentialitate a ACTIVE RESURSE COMPANY SRL.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea “ lucreaza cu noi”, “locuri de munca vacante”,  “ contacteaza-ne”a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care ACTIVE RESURSE COMPANY SRL colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai ACTIVE RESURSE COMPANY SRL.

Cu toate acestea, ACTIVE RESURSE COMPANY SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

ACTIVE RESURSE COMPANY SRL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

 

TRANSFERUL / DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către ACTIVE RESURSE COMPANY SRL vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru ACTIVE RESURSE COMPANY SRL de a proceda în acest mod.

ACTIVE RESURSE COMAPANY SRL va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți angajatori respectiv unor posibili candidați pentru ocuparea unor posturi.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, doar in scopurile pentru care au fost furnizate sau in scopuri similare/ conexe cu scopul initial, cu consimţământul dvs. , dupa caz, in baza legii: persoanei vizate, reprezentanti legali ai persoanei vizate, parteneri contractuali ai operatorului, institutii publice, Ambasade.

Autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari şi în consecinţă, nu va fi necesar consimţământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanţele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfăşurării unei anchete).

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul ACTIVE RESURSE COMPANY SRL poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale ACTIVE RESURSE COMPANY SRL.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, ACTIVE RESURSE COMPANY SRL, neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

PROCESAREA DATELOR AUTOMATE. COOKIE

 

Site-ul www.activeresurse.com/ro utilizează identificatori Cookie. În acest sens, puteți să examinați Politica de cookie disponibile pe site și să vă puteți exercita dreptul de a dezactiva modulele cookie. Caracteristica Ajutor în browser-ul dvs. vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/ ;

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

ACTIVE RESURSE COMPANY SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 • Atunci când achiziționați servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale si inca 10 ani de la data incheierii acesteia;
 • În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale si inca 10 ani de la data incheierii acesteia;
 • În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 10 ani de la ultima corespondență trimisă;
 • În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 10 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);
 • În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 10 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;
 • În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe hard disk-ul computerului utilizatorului acestea se pot sterge de catre utilizator, in caz contrar se păstrează atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile și pe perioada sesiunii sau  pentru o perioadă definita de terti. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate, in baza consimtamantului dat prin intermediul mesajului de tip pop-up de pe site, pe perioada definta de dumneavoastra prin setarile dispozitivelor proprii.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care ACTIVE RESURSE COMPANY SRL le prelucrează:

 

 • Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxa. Daca veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilăținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 • Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim obligati să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
 • exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată pentru o perioadă care permite operatorului (adică ACTIVE RESURSE COMPANY SRL) să verifice corectitudinea Datelor;
 • prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
 • operatorul nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
 • persoana vizată a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului depășesc pe cele ale persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 • Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă -Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de ACTIVE RESURSE COMPANY SRL.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct -Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 • Dreptul de a dezactiva Cookies – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați dupa preferinte, modificând setările browser – ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați capitolul Polictica coockies din prezenta Policitca de confidentialitate ;

 

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care ACTIVE RESURSE COMPANY SRL le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul ACTIVE RESURSE COMPANY SRL . Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

 

MĂSURI LUATE PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII PRELUCRĂRII

SC ACTIVE RESURSE COMPANY SRL ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

 • Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
 • Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

 

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

 

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, este posibil să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de ACTIVE RESURSE COMPANY SRL ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în afara UE, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

ACTIVE RESURSE COMPANY SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii ACTIVE RESURSE COMPANY SRL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama ACTIVE RESURSE COMPANY SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastrăși cerințele GDPR.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

 

Site-ul  www.activeresurse.com/ro  poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea ACTIVE RESURSE COMPANY SRL. ACTIVE RESURSE COMPANY SRL nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. ACTIVE RESURSE COMPANY SRL nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului www.activeresurse.com/ro  Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul www.activeresurse.com/ro  dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru ca ACTIVE RESURSE COMPANY SRL  isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului. In cazul survenirii de modificari, ACTIVE RESURSE COMPANY SRL va publica modificările survenite prin intermediul prezentului site, astfel încât să fiţi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre ACTIVE RESURSE COMPANY SRL  . Termenii PPDCP se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

CONTACT

In situația in care există nelămuriri referitoare la prezenta Politică de confidențialitate sau dorința de a va exercita drepturile dumneavoastră, sunteți invitat/ă să contactați DPO – ul ACTIVE RESURSE COMPANY SRL prin intermediul datelor menționate mai jos.

 

RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR (DPO)

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, DPO-ului cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică de confidențialitate, utilizând datele de contact de mai jos: Nume DPO: Amalia Stan, E-mail DPO: info@activeresurse.com, Tel. DPO: 0344/100.752; 0728002635, Adresă de corespondență DPO: Ploiești, strada Mărăsesti nr. 19, etaj 2, ap.4.

cookie policy

 

BANNER DE TIP POP-UP
Acest site utilizează module cookie tehnice (pentru gestionarea datelor de conectare, navigație și alte funcții) și cookie-uri ale terțelor parti pentru analiza serviciilor. Făcând click pe butonul „Acceptați” permiteți utilizarea cookie-urilor, făcând click pe butonul „Refuzati” nu vor fi instalate cookie-uri, însă funcțiile site-ului vor fi reduse. În informațiile extinse puteți găsi mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor ale terțelor parti și despre dezactivarea lor. Continuând navigarea, acceptați utilizarea cookie-urilor.Vizualizeaza Informarea noastra extinsa.

Utilizarea cookie-urilor
Navigând prin paginile site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Cookie-urile sunt mici fragmente de date care sunt stocate și utilizate pentru a îmbunătăți experiența utilizării unui site. Utilizatorul își poate seta browser-ul în așa fel încât să fie avertizat de prezența unui cookie și apoi să decidă dacă îl acceptă sau nu, sau chiar, astfel încât browserul să respingă automat toate cookie-urile. Dacă decideți să refuzați cookie-urile, este posibil ca acestea să nu poată fi utilizate, integral sau parțial, anumite caracteristici interactive oferite de Site. Există diferite tipuri de cookie-uri, altele pentru a utiliza mai eficient site-ul, altele pentru a permite anumite functionalitati.

Tipuri de cookie-uri utilizate de site

 

1 – Cookie-uri tehnice

Acest tip de cookie-uri este strict necesar pentru buna funcționarea anumitor secțiuni ale site-ului. Sunt de două categorii: persistente și sesiune:

 • persistente: sunt stocate pentru o perioadă prestabilită
 • sesiune: acestea sunt distruse atunci când browser-ul este închis

Aceste module cookie, trimise întotdeauna de pe domeniul nostru, sunt necesare pentru a vizualiza corect site-ul și, prin urmare, vor fi întotdeauna folosite și trimise, cu excepția cazului în care utilizatorul modifică setările din browserul său.

Acest site utilizează următoarele cookie-uri tehnice

Cookie Descrierea utilizării Datele colectate
Cookie-uri pentru sesiuni Acestea sunt folosite pentru a menține starea aplicației prin diferite pagini Niciuna

 

2 – Cookie-uri pentru analiza serviciilor terților

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a colecta informații despre utilizarea site-ului de către utilizatori, cum ar fi: paginile vizitate, timpul petrecut, originile traficului de origine, originea geografică, vârsta, sexul și interesele pentru campaniile de marketing. Aceste cookie-uri sunt trimise de la terțe părți din afara site-ului, în cazul nostru de Google Analytics

 Cookie  Descrierea utilizării Datele colectate Legătură politică
_ga Acest modul cookie este asociat cu Google Universal Analytics – utilizat pentru a furniza o actualizare a serviciilor Google Analytics.Se utilizează pentru a distinge utilizatorii atribuindu-le un număr generat aleator ca un identificator al clientului. Acesta este inclus în fiecare cerere de pagină și este folosit pentru a calcula numărul de vizitatori, sesiuni și date pentru a produce rapoarte de analiză. Paginile vizitate și informațiile de navigare Informații despre politica de confidențialitate a Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro

informații despre utilizarea cookie-urilor de către Google

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ro  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Puteți dezactiva funcționalitatea Google Analytics urmând instrucțiunile de mai jos:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

_gat Acest modul cookie este asociat cu Google Analytics, este utilizat pentru a accelera cererile de acces

 

 

3 – Profilarea cookie-urilor

Aceste module cookie sunt necesare pentru a crea profiluri de utilizatori pentru a trimite mesaje publicitare în conformitate cu preferințele exprimate de utilizator în paginile site-ului.

Nu folosim cookie-uri de profil pe site-ul nostru.

Conform legislației în vigoare, proprietarul nu este obligat să solicite consimțământul pentru cookie-urile tehnice, deoarece este necesar pentru a furniza serviciile necesare.

Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri, acordul poate fi respins sau revocat de Utilizator prin una sau mai multe din următoarele metode:

 • Prin configurații specifice ale browserului utilizat sau a programelor de calculator aferente utilizate pentru a naviga paginile care alcătuiesc site-ul.
 • Prin modificarea setărilor în utilizarea serviciilor terțelor părti

Ambele soluții vă pot împiedica să utilizați sau să vizualizați părți ale site-ului. Mai multe detalii sunt indicate în continuare.

4 – Site-uri web și servicii terțe

Site-ul poate conține linkuri către alte site-uri Web care au propria politică de confidențialitate care este indicată în partea de jos cu link-ul de informații și obținerea consimțământul.

Cum să dezactivați modulele cookie prin intermediul browserului

Pentru a dezactiva, a elimina sau a bloca cookie-urile prin intermediul browserului, puteți utiliza setările browser-ului însuși, conform instrucțiunilor de mai jos, urmând linkurile de mai jos:

 

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro

Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#

Safari pe Mac – https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT&viewlocale=ro_RO

Safari pe dispozitive mobile – https://support.apple.com/ro-ro/HT201265